Gratis ontwikkeladvies

“Drie voorwaarden voor wezenlijke verandering zijn:
een crisis, bewustzijn en een plan”
Kosteloos ontwikkeladvies ter (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt

Afgelopen jaren werden er kosteloze ontwikkeltrajecten bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur ter beschikking gesteld door het kabinet voor werkenden en werkzoekenden. In augustus 2020 hebben zich hiervoor 22.000 mensen geregistreerd en in december 2020 nog eens 50.000.
Deze ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het rijksprogramma. Voor jouw toekomst is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. In je huidige baan, of elders.

Het pakket biedt (niet) werkenden, waaronder flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers, de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor dit ontwikkeladvies.

Tijdens het Ontwikkeladvies kunnen we het bijvoorbeeld hebben over:
• je mogelijkheden op de arbeidsmarkt (o.a. middels een arbeidsmarktscan)
• advies over scholing

• je brief, cv en LinkedIn-profiel
de toekomst van je eventuele huidige baan (carrièreplanning)
• andere banen die bij je passen op basis van je competenties

Het Ontwikkeladvies is kosteloos. Wij vragen een subsidie aan bij het Ministerie van SZW.
Het enige dat jij hoeft te doen is je voordeel doen met deze gratis loopbaangesprekken!

In de nabije toekomst zullen deze trajecten zeker weer ter beschikking gesteld worden.
Heb je interesse in zo’n kosteloos ontwikkeltraject in de toekomst, laat me dit dan weten!