Gratis ontwikkeladvies

“Drie voorwaarden voor wezenlijke verandering zijn:
een crisis, bewustzijn en een plan”
Kosteloos ontwikkeladvies ter (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt

Vanaf medio december 2020 worden er weer 50.000 kosteloze ontwikkeltrajecten ter beschikking gesteld door het kabinet voor werkenden en werkzoekenden, bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.
Deze ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma. Voor jouw toekomst is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. In je huidige baan, of elders.

Het pakket biedt (niet) werkenden, waaronder flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers, de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor dit ontwikkeladvies.

Heb je interesse in dit kosteloos ontwikkeltraject, meld je dan snel aan!

In augustus 2020 hebben 22.000 mensen zich geregistreerd voor een ontwikkeladviestraject.
Hierdoor was binnen een maand de grens bereikt.

Tijdens het Ontwikkeladvies kunnen we het bijvoorbeeld hebben over:
• je mogelijkheden op de arbeidsmarkt (o.a. middels een arbeidsmarktscan)
• advies over scholing

• je brief, cv en LinkedIn-profiel
de toekomst van je eventuele huidige baan (carrièreplanning)
• andere banen die bij je passen op basis van je competenties

Het Ontwikkeladvies is kosteloos. Wij vragen een subsidie aan bij het Ministerie van SZW.
Het enige dat jij hoeft te doen is je voordeel doen met deze gratis loopbaangesprekken!