Aanpak

Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven.
Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden”
John Fitzgerald Kennedy

Aanpak
De cliënt en zijn of haar doel staan bij Bureau Wissel centraal. Helder krijgen wat de cliënt écht wil, is daarom van wezenlijk belang. Onze doelgerichte aanpak kenmerkt zich door:

• Flexibiliteit: er zijn altijd vele wegen die naar het doel leiden. Wij zoeken met u naar die
  wegen die bij u en uw situatie passen.
• Efficiëntie: wij maken geen omwegen als dat niet nodig is. Wij kiezen dus voor de kortst
  haalbare weg naar het doel.
• Integriteit, respect, eerlijke feedback, humor én confrontatie (prikkelen en kietelen) zijn
  hiernaast belangrijke ingrediënten.
• Onze dienstverlening is altijd afgestemd op de wensen en behoeften van de individuele
  klant, óók in groepsgewijze activiteiten.
• Wij begeleiden de cliënt naar een situatie waarin hij of zij zelf het heft weer helemaal in
  eigen handen krijgt om vervolgens op eigen kracht, en vanuit die eigen kracht, zijn of
  haar doel te verwezenlijken.