Missie en visie

“Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meest vrezen.”
Nelson Mandela
Visie
Mensen die energiek en doelgericht het roer van hun leven in eigen hand nemen, hebben grote kans de weg naar succes* te vinden.

Missie
De missie van Bureau Wissel is zoveel mogelijk mensen helpen hun loopbaandoel te bereiken. Uitgangspunt is hierbij dat mensen, ongeacht hun situatie, altijd keuzes hebben. Bureau Wissel helpt haar cliënten precies díe keuzes te maken die, stapje voor stapje, leiden naar de door hen gewenste situatie.

* En wat succes is, bepaalt u natuurlijk helemaal zelf