Voor wie

Ik meet het succes van iemand niet aan hoe hoog hij klimt, maar aan hoe hoog hij weer opveert als hij de bodem raakt.”
George S. Patton

Voor wie?
Wij richten ons zowel op werkgevers als op werknemers en werkzoekenden, ongeacht hun voorgeschiedenis of huidige situatie (WW, WAO, WIA, WAJONG, ziektewet, Participatie wet).

Bureau Wissel neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door de manier waarop het bedrijf zijn kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de sociale context. Het past in de visie en missie van Bureau Wissel om één traject kosteloos uit te voeren voor een deelnemer die geen (voldoende) mogelijkheden ziet tot financiering. Van dit aanbod kan slechts één deelnemer tegelijkertijd gebruik maken.