Oplossingen

“Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, denk dan zeer goed na. Is er een oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden. Is er geen oplossing, dan heeft het geen nut u op te winden.”
Dalai Lama

Oplossingen
Bureau Wissel heeft een dienstenpakket dat aansluit bij een breed scala aan vragen waar zowel bedrijven als individuele klanten een antwoord op zoeken. Wij maken gebruik van diverse begeleidings- en coachingsmethodieken. Gezond verstand en gevoel zijn hierbij vaak de beste leidraad.

Bureau Wissel biedt onder anderen:
Individuele loopbaanbegeleiding.
• Individuele reïntegratietrajecten.
• Praktische trainingen op het gebied van communicatieve, sociale en
  sollicitatievaardigheden, persoonlijke effectiviteit en zelfmanagement.
• Adviesgesprekken, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een sollicitatie- of
  functioneringsgesprek.
• Ziekteverzuimbegeleiding 1e spoor en 2e spoor.
• Outplacement, zowel individueel als groepsgewijs.
• Begeleiding bij veranderingsprocessen in organisaties.
• Begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling van werknemers.
• Motivatie- en zingevingsvraagstukken.
• Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Een vrijblijvend oriënterend gesprek behoort in alle gevallen tot de mogelijkheden.